Ergotherapie

(bijna) iedereen kan leren rijden met een driewielfiets of scootmobiel !

Wij werken al jaren samen met diverse ergotherapeuten om er voor te zorgen dat u veilig op pad kunt. Het is niet zo dat iedereen ergotherapie nodig heeft. Wanneer u bij ons langs komt, kunnen we samen met u kijken wat uw wensen en behoeften zijn.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op praktische problemen die u ondervindt bij het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten ten gevolge van een ziekte, beperking of handicap. Het doel is om uw zelfstandigheid te behouden of te vergroten. Hier valt fietsen en rijden met een scootmobiel ook onder.Begeleiding bij Roll-on

Wanneer u begeleiding wenst bij het rijden op een driewielfiets of scootmobiel dan kunt u dit bij ons aangeven. Als wij merken dat extra begeleiding gewenst is, zullen wij dit ook aangeven. We starten dan samen met u een traject op voor begeleiding van een ergotherapeut. Dit traject kan bestaan uit 1 les van 1 uur tot maximaal 10 lessen van 1 uur. De ergotherapeut kijkt samen met u naar situaties welke voor u nog lastig zijn en zal stapsgewijs met u gaan oefenen om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen.Vergoeding van ergotherapie

Ergotherapie valt voor 10 uur onder de basisverzekering.

Dit betekent dat uw zorgverzekeraar op jaarbasis 10 uur ergotherapie vergoed. Voor deze ergotherapie vergoeding is wel een machtiging ergotherapie nodig. Uw huisarts of specialist kan deze voor u uitschrijven.

Wanneer u een eigen risico heeft dient dit wel eerst te worden aangewend.Vragen?

Heeft u vragen over eventuele begeleiding van een ergotherapeut, neem dan contact met ons op.