Financiering duofiets driewielfiets: Wmo / pgb

Meer informatie over (financiƫle) hulp bij de aankoop van uw hulpmiddel

Op deze pagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden tot (financiële) ondersteuning bij aankoop van een (driewiel) fiets, scootmobiel, rolstoel of ander hulpmiddel bij Roll-on Mobilitycare.

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, mensen met een handicap of mensen met psychische problemen. Middels deze wet kunnen zij bijvoorbeeld een (tegemoetkoming in de kosten voor een) rolstoel, driewielfiets of scootmobiel krijgen.Gemeente

Voor meer informatie over de mogelijkheden die voor u gelden binnen de Wmo, kunt u het beste contact opnemen met het Wmo-loket in uw gemeente. De naam van het Wmo-loket kan per gemeente verschillen. Soms heet het Wmo-loket, soms Loket Wegwijs of Zorgloket. Bij het Wmo-loket kunt u niet alleen terecht voor informatie maar ook voor hulp en ondersteuning bij het doen van de aanvraag voor een hulpmiddel. Let wel: de gemeente beoordeelt of u recht heeft op ondersteuning vanuit de Wmo en elke gemeente kan hier andere regels voor opstellen. Het kan dus zijn dat bewoners van de ene gemeente een andere vergoeding krijgen dan bewoners van een andere gemeente met dezelfde hulpvraag!Regelhulp

De website www.regelhulp.nl is een digitale wegwijzer van de overheid voor mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben. Op deze website kunt u informatie vinden over vele soorten regelingen en voorzieningen. Wanneer uw gemeente is aangesloten bij deze website dan kunt u direct zien welke voorzieningen u mogelijk kunt krijgen van uw gemeente. Ook kunt u via deze website een afspraak maken bij het Wmo-loket van uw eigen gemeente om samen met hen de mogelijkheden te bekijken.Stichting MEE

Naast hulp vanuit het Wmo-loket in uw gemeente, kan ook een MEE-organisatie in uw regio u helpen bij een aanvraag. Kijk hiervoor op de website van stichting MEE.Persoonsgebonden budget of zorg in natura?

Wanneer u in aanmerking komt voor hulp uit de Wmo zijn er 2 mogelijkheden om de voorziening of het hulpmiddel te regelen: Persoongebonden budget (Pgb) of Zorg in natura.Persoonsgebonden budget (Pgb)

Een Pgb is een geldbedrag waarmee u zelf het hulpmiddel koopt dat u graag wilt hebben. Dit betekent dat u niet het standaardmodel rolstoel, scootmobiel of (driewiel) fiets hoeft te kopen wat de gemeente heeft uitgezocht. U mag zelf kiezen wat u geschikt en mooi vindt. Hiernaast bent u ook vrij in de keuze waar u uw hulpmiddel koopt.Zorg in natura

Mocht u geen zin hebben in het regelwerk dat komt kijken bij een Pgb, dan kunt u er voor kiezen om de gemeente dat regelwerk te laten doen. Dit houdt echter wel in dat de gemeente bepaalt welke driewielfiets, rolstoel of scootmobiel u krijgt en bij welk bedrijf deze ingekocht zal worden.Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor hulpmiddelen uit de Wmo wanneer u 18 jaar of ouder bent. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast. Dit hangt af van de volgende zaken: het aantal personen in uw huishouden, uw leeftijd, het verzamelinkomen van u en uw partner, de zorg, hulp en voorziening die u ontvangt via de Wmo, de gemeente waarin u woont (zie kopje "gemeente" hierboven). De eigen bijdrage zal per maand voldaan dienen te worden. Zorg voordat u een hulpmiddel aanschaft dat u weet wat de hoogte is van de eigen bijdrage. Soms kan het interessanter zijn om zelf een (gebruikt) hulpmiddel aan te schaffen! Het CAK biedt een rekenhulp eigen bijdrage Wmo. De uitslag is een indicatie. Het bedrag kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen.