Privacyverklaring

Inhoud van de verklaring

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop Roll-on uw persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd welke gegevens worden opgeslagen en met welk doel deze gegevens worden opgeslagen. Ook vertellen we u wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Persoonsgegevens die Roll-on verwerkt

Roll-on kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Roll-on en/of omdat u deze zelf aan Roll-on verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier op onze website.

Persoonsgegevens
Roll-on kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Roll-on kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@roll-on.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)


Waarom Roll-on persoonsgegevens nodig heeft

Er zijn verschillende doelen waarvoor Roll-on persoonsgegevens verwerkt:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailden indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Voor het afhandelen van uw betaling.
 • Roll-on verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Roll-on neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Roll-on) tussen zit.Hoe lang Roll-on gegevens bewaart

Roll-on bewaart uw persoonsgegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.Delen van persoonsgegevens met derden

Roll-on deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Roll-on blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Roll-on gebruikt technische en functionele cookies. Ook worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van uw browser verwijderen. Google Analytics

Roll-on maakt gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties van Roll-on bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), over gebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacy beleid van Google lezen via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Roll-on heeft hier geen invloed op.

Roll-on heeft Google geen toestemming gegeven om via Roll-on verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roll-on en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming om bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roll-on.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Roll-on wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.Hoe Roll-on persoonsgegevens beveiligt

Roll-on neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Roll-on maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@roll-on.nl.

Als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Roll-on verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@roll-on.nl .

www.roll-on.nl is een website van Roll-on.

Roll-on is als volgt te bereiken:

Postadres: Nijverheidsweg 11, 5527 AG Hapert, Nederland
Bezoekadres: Nijverheidsweg 11, 5527 AG Hapert, Nederland
KVK nummer: 54327989
Telefoon: + 31 497 38 75 42
E-mailadres: info@roll-on.nl